Hormatly dinleyji Abdy Dayy ft Vagrant dp - Title Aydymy bizin saydymyzdan ansatlyk bilen dinlap we yuklap bilersin paylashmagy unutma.

Текст песни

Alarys ýene risk sowars geler briz Ýüregiňde ýigrenç git et fix Garaňky gereksiz pics Maña näme sizden Gyzyk ýeri hany diks diks Otly gidip barýar ýa-da barýan ýaly Nirde hany many kelle diñe money bolsa Bilyäñ bärsi pany jeňňel doly monkey bilen donkey Biz unutdyk köp zady ünse alman çäm çüm etdik gijäň ýary Iýýän damýar ýagy hiçzat ýada bary Ol dünýä goý ary mençe ömür gysga çary Kakyp görerler tary hökmän güle üýşer ary Çykarys daşyna ýaryp içeris barsyny birden garyp Soň tomus düşer bolsun günler ýagty Gurdym barde tagty ýakdym otlap wagty Ýandy durman ýandy Içdim bir ýuwdymda andy toba edil baldy Kim ölümsiz aýdyn galmaz senden hiçzat Galar diňe title Ol ýollardan gaýtdym ýüze düşer yagty Şeýtan ýene başladar bu fighty Ýeňileris gaç öýüňe gaýt diý Hemme zat bulaşdy men Netflix ýaly Aýtjagymy aýdyp diýjegimi diýdim Yapyş gel äkideýin seni dünýä iýdi Seret kelläňe gaçmaz diýip kaska geýdi Ýöne men giremok aydan diyeniňe ynanamok Men gören zadym ýazýan ýalandan döredemok Stress doly içi daşy bling kelle ýürek ýok Ýakynlaşma maňa gazan garasy yokanok Wikipedia Vagrant diyseň şolam meni tapanok Dürli reňkli duýgylar diňe spirt ýalaňaç Bylaň barsy guýruk kesik garlawaç Uçup gitsin kelläňizden indi Geçirdik kanal başga filme geçdik indi Mekdepde garaşýadyk peremena Durmuşda häzirem garaşýas peremena Artistlardan garaşýarlar täze tema Gürrüň ýok ýöne ýene garaşmaly primýera

Комментарии

Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
avatar
Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!